slide_0001_118453357 copy
slide_0001_118453357 copy
slide_0002_118453338 copy
slide_0002_118453338 copy
slide_0004_90701277 copy
slide_0004_90701277 copy
slide_0005_179684984 copy
slide_0005_179684984 copy
slide_0006_177017871 copy
slide_0006_177017871 copy
slide_0008_159031171 copy
slide_0008_159031171 copy
slide_0009_147025447 copy
slide_0009_147025447 copy
slide_0010_145854038 copy
slide_0010_145854038 copy
slide_0011_144720585 copy
slide_0011_144720585 copy

Reglerne for trailerkørekort efter 19. januar 2013

Kørsel med vogntog (bil og påhængskøretøj), hvis samlede totalvægt ikke overstiger 3.500 kg.

Fra den 19. januar 2013 må du med et kørekort til almindelig bil (kategori B) køre med et vogntog, hvor påhængskøretøjets tilladte totalvægt ikke overstiger 750 kg. Du må ligeledes køre med et vogntog, hvor påhængskøretøjets tilladte totalvægt overstiger 750 kg, hvis vogntogets samlede tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg.

Kørsel med vogntog (bil og påhængskøretøj), hvis samlede totalvægt overstiger 3.500 kg.

Hvis du har brug for at køre med et større vogntog end 3.500 kg, har du to muligheder:

1. at gennemføre en særlig køreuddannelse og aflægge en praktisk prøve, der giver mulighed  for at køre med et vogntog, hvis samlede tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, men ikke overstiger 4.250 kg (B+),

eller

2. at tage kørekort til kategori B/E (stort påhængskøretøj), der giver mulighed for at køre bil med et påhængskøretøj, hvis tilladte totalvægt ikke må overstige 3.500 kg.

Uddannelserne er ens, men gennemføres med forskellige størrelser af vogntog.

Hvis du har brug for at køre med et større vogntog end de nævnte, skal du have kørekort til f.eks. lastbil med stort påhængskøretøj.

Beregning af den tilladte totalvægt:

Køretøjets tilladte totalvægt fremgår af køretøjets registreringsgrundlag.
Hvis du har fået kørekort til almindelig bil (kategori B) før den 1. maj 2009, har du ved fastsættelsen af vogntogets samlede tilladte totalvægt og påhængskøretøjets tilladte totalvægt fortsat ret til at anvende enten påhængskøretøjets registrerede totalvægt eller den eventuelt lavere fastsatte totalvægt i bilens registreringsgrundlag. Dette gælder dog kun ved kørsel i Danmark.