slide_0001_118453357 copy
slide_0001_118453357 copy
slide_0002_118453338 copy
slide_0002_118453338 copy
slide_0004_90701277 copy
slide_0004_90701277 copy
slide_0005_179684984 copy
slide_0005_179684984 copy
slide_0006_177017871 copy
slide_0006_177017871 copy
slide_0008_159031171 copy
slide_0008_159031171 copy
slide_0009_147025447 copy
slide_0009_147025447 copy
slide_0010_145854038 copy
slide_0010_145854038 copy
slide_0011_144720585 copy
slide_0011_144720585 copy

Kontrollerende køreprøve

Generhvervelse & fornyelse af kørekort

Du generhverver alle dine kørekortkategorier ved at bestå en kontrollerende køreprøve. Den kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve efter samme retningslinier som ved den almindelig køreprøve. Består du ikke den kontrollerende køreprøve i 3.forsøg skal du op til en køreprøve for hver kørekortskategori du fortsat ønsker at kunne føre. Har du fortsat dit kørekort når du går op til den kontrollerende køreprøve (teori- og praktisk prøve) skal du før hver af prøverne aflevere dit kørekort til den prøvesagkyndige, og dersom du ikke består prøven inddrages dette til du har bestået både den teoretiske prøve og den praktiske prøve.

Kontrollerende køreprøve

Kontrollerende køreprøve afholdes i følgende tilfælde:

  • Ved alle betingede og ubetingede frakendelser af førerretten.
  • Ved kørselsforbud.
  • Ved politiets begrundede tvivl om førerens:
  • Kørefærdigheder.
  • Kendskab til færdselsreglerne.
  • Manglende hensyn til andre trafikkanter.
  • Ved fornyelse af kørekort 3 år eller mere efter kørekortets gyldighed er udløbet.

Ved ombytning af visse udenlandske kørekort

Teoriprøven

Teoriprøven er en normal teoriprøve med 25 diasbilleder, hvor du max må have 5 fejl. Har du ikke fået undervisning i hvordan du skal besvare spørgsmålene til diasbillederne, har du praktisk talt ikke har en chance for at bestå teoriprøven. Du anbefales derfor at træne derhjemme ved hjælp af den dvd og cd-rom med 10 evaluerende teoriprøver, som du lejer i forbindelse med tilmeldingen.

Køreprøven

Den praktiske prøve skal foregå i en skolevogn, som vi stiller til rådighed for dig under prøven. Under prøven dirigerer den prøvesagkyndige dig rundt i trafikken i mindst 25 minutter. Inden kørslen skal du foretage og forklare kontrol af udstyr på køretøjet f.eks. bremser. Prøven bedømmes på baggrund af en helhedsvurdering af kørslen samt kontrol af udstyr. Du skal derfor køre mindst 2 lektioner, før du går op til den praktiske køreprøve.

A/T-kursus (kursus i alkohol og trafik)

Er der udstedt kørselsforbud i forbindelse med alkohol, eller er førerretten ubetinget frakendt på grund af spirituskørsel skal kursusbevis fra et A/T-kursus (afholdes af amterne) medbringes ved undervisningens start.

Kontakt amtet for at høre hvornår der starter et kursus. Kurset betales direkte til amtet.

Gå ind på www.at-kurser.dk der kan du læse om a/t kurser og om hvor du skal tilmelde dig.