slide_0001_118453357 copy
slide_0001_118453357 copy
slide_0002_118453338 copy
slide_0002_118453338 copy
slide_0004_90701277 copy
slide_0004_90701277 copy
slide_0005_179684984 copy
slide_0005_179684984 copy
slide_0006_177017871 copy
slide_0006_177017871 copy
slide_0008_159031171 copy
slide_0008_159031171 copy
slide_0009_147025447 copy
slide_0009_147025447 copy
slide_0010_145854038 copy
slide_0010_145854038 copy
slide_0011_144720585 copy
slide_0011_144720585 copy

Hvad skal du kunne?

Ifølge den undervisningsplan der beskriver hvad du skal vide og kunne for at du kan bestå den teoretiske og den praktiske prøve skal du:

  • Have indsigt i og forståelse for de farer og vanskeligheder, du som motorførere møder i færdslen, samt give dig viden om de færdselsregler og andre lovbestemmelser, der har betydning i denne forbindelse,
  • Have et sådant kendskab til køretøjet og dets betjening, at du kan konstatere opståede mangler af betydning for sikkerheden,
  • Have forståelse for de grundlæggende menneskelige forhold, der har indflydelse på kørefærdigheden, således at du fuldt ud kan udnytte dine evner og i fornødent omfang modvirke almindelige menneskelige begrænsninger,
  • Have færdighed i at bedømme færdslen kritisk og føre køretøjet uden fare for dig selv og andre,
  • Have en viden om og forståelse for de svage trafikanters situation, særlig i forholdet til den motoriserede færdsel.