slide_0001_118453357 copy
slide_0001_118453357 copy
slide_0002_118453338 copy
slide_0002_118453338 copy
slide_0004_90701277 copy
slide_0004_90701277 copy
slide_0005_179684984 copy
slide_0005_179684984 copy
slide_0006_177017871 copy
slide_0006_177017871 copy
slide_0008_159031171 copy
slide_0008_159031171 copy
slide_0009_147025447 copy
slide_0009_147025447 copy
slide_0010_145854038 copy
slide_0010_145854038 copy
slide_0011_144720585 copy
slide_0011_144720585 copy

Dit kørekortsforløb

Teori

Teoriundervisningen er fordelt over 8 aftener.
Det er et lovkrav at alle lektioner både teori og praktiske lektioner skal tages i numerisk rækkefølge.
Ved at benytte det nyeste undervisningssystem på pc med billeder og videoklip fra forskellige trafiksituationer opnår du en hurtig og effektiv læring, hvilket giver dig en stor sikkerhed for at bestå teoriprøven første gang.

Undervisningen foregår individuelt i et afslappet miljø, du har din egen pc, som du arbejder med teorien på. Du har ubegrænset adgang til al teoriundervisningen. Benyt dette til at repetere enkelte lektioner, som du måske ikke har forstået fuldkommen. Igennem dit forløb er der en række kontrol prøver. I emner som er holdningsbearbejdende vil der blive gennemført en dialogundervisning med de elever der er på samme niveau og samme hold som dig. Denne undervisningsform giver dig ikke bare mulighed for at arbejde med teorien i dit eget tempo men også for at være i en mindre gruppe, hvor vi sammen kan arbejde med teoristoffet.

Hvis du skal på ferie eller er blevet syg, eller på anden måde forhindret i at komme til teori en eller flere gange, er det intet problem. Næste gang du kommer fortsætter du blot hvor du slap sidste gang. Denne gang bare på et nyt hold.

Selve undervisningen er bygget op på den måde, at når du har haft undervisning i teori, så skal din teoretiske viden prøves af i praksis i skolebilen. Har du f.eks. lært om højresving i teoriundervisningen, skal du i skolebilen vise at du kan udføre denne manøvre korrekt. Senere i forløbet skal du op til en teoriprøve. Du skal bestå din teoriprøve for at blive indstillet til køreteknisk anlæg.

Din indsats

At du går til teoriundervisning en gang om ugen er ikke ensbetydende med, at du blot kan sætte dig tilbage i stolen og regne med, at du består teoriprøven første gang. Du skal selv yde en indsats. Det gør du bedst ved at læse i din teoribog, som du låner i køreskolen. Du skal forberede dig hjemme på de lektioner, der gennemgås ved næste teoriaften.

Det er vigtigt at du selv tager medansvar for din læring ved at deltage aktivt i undervisningen. Jeg kan anbefale at du bruger den teoribog derhjemme, som du låner i køreskolen.

Manøvrebane

På manøvrebanen skal du lære om bilens forskellige betjeningsudstyr, og du skal her gennemgå nogle grundlæggende praktiske øvelser med bilen. Dette letter i væsentlig grad læringen af de senere øvelser i trafikken.

Under hele kurset, som varer 3 timer, kører du alene i bilen. Du vil blive grundigt instrueret om betjening af bilen samt en grundig gennemgang af øvelserne inden du starter selv. Medens du kører har du og kørelæreren radiokontakt med hinanden..

Kørsel i trafikken

Når du har været på manøvrebane og har fået yderligere teori, vil din kørsel i trafikken blive påbegyndt. Herefter vil undervisningen forme sig således, at du fremover skal ud at køre i trafikken efter hver gang du har været til teoriundervisning.

Din kørelærer vil sørge for, at du bliver ført sikkert gennem hele undervisningsforløbet og han/hun vil vejlede dig om det videre forløb. På denne måde kan du være sikker på, at der bliver taget hensyn til dit individuelle og behov.

Både i teori og praksis vil du gradvis blive ført fra en lettere til en sværere øvelse.
Den praktiske undervisning aftaler du fra gang til gang med din kørelærer i bilen.

Teoriprøve

Teoriprøve afholdes af politiet og består af 25 lysbilleder med ja/nej spørgsmål, hvor du afkrydser de korrekte svar på et skema. Ved din teoriprøve må du max. have fejl i 5 lysbilleder. Du skal bestå din teoriprøve for at blive indstillet til køreteknisk anlæg.

Der kan være lang ventetid til aflæggelse af teoriprøve hos politiet. Derfor er det meget vigtigt, at du i god tid har din lægeattest med billede klar, så vi kan booke din teoriprøve i så god tid, at ventetiden ikke forlænger erhvervelsen af dit kørekort.

Køreteknisk Anlæg

Så snart du bliver indstillet til køreteknisk kursus (glatbane), gennemføres dette så tæt som muligt forud for din praktiske prøve. På glatbanekurset som varer 4 timer lærer du at betjene bilen under vanskelige kørselsforhold.

Du får således øvelse i under kørsel på en glat vintervej at rette bilen op efter en voldsom udskridning. Formålet med dette kursus er at sætte dig i stand til under vanskelige vinterforhold at undgå livsfarlige udskridninger.

Under hele kurset, vil du køre alene i bilen, og du vil blive vejledt af din kørelærer over radioen. Herved sikres du en god og lærerig oplevelse.

Det køretekniske kursus indeholder forskellige bremse- og undvigemanøvrer samt opretning efter udskridning, på både ru og glat vej. Du vil også lære en sikker tilbagekørsel efter kørsel ud i rabatten m.m. Bremse-øvelserne vil blive gennemført med og uden ABS-bremsesystemet indkoblet.

Køreprøven

Den praktiske køreprøve er opdelt i to dele.:

Ved kontrolprøven som finder sted umiddelbart før kørslen, skal du kunne kontrollere tekniske detaljer ved bilen f.eks. bremser, styretøj, dækmønster, lygter, støddæmpere m.v.

Selve køreprøven varer minimum 25 minutter. Her vil din kørsel blive bedømt af den køreprøvesagkyndige, der i god tid orienterer dig om hvilken vej du skal køre.

Umiddelbart efter prøvens afslutning fortæller den køreprøvesagkyndige dig om du har bestået eller ikke bestået køreprøven. Efter bestået køreprøve udsteder den køreprøvesagkyndige dig et midlertidigt kørekort. Med dette kørekort har du nu ret til at køre bil i Danmark. Efter 3 – 4 ugers forløb får du tilsendt det rigtige kørekort, som giver dig ret til at køre bil i de fleste lande uden yderligere formaliteter.